Α. Κουσκουμβεκάκης και Κ.Τσαντήλα στο “Πατηρήρι των Ήχων”