Σ. Λιάκος, Ν. Ζιώγαλας και Π. Συνοδινός στο “Πατητήρι των Ήχων”