Λία Τσάνα 

Κάπου βρέθηκα… Κάπου χάθηκα… Κάπου ζωντάνεψα… Κάπου ξεκίνησα…

Πάνω σε μια σκηνή και κάθε φορά σε άλλη σκηνή

Με έναν ρόλο που κάθε φορά γινόταν ένας άλλος ρόλος

Και όλοι αυτοί οι ‘άνθρωποι’ κομμάτι από εσένα και πάλι από την αρχή!!!