Η “chOrPUS orchestra” με το έργο «ΦΡΑΧΤΕΣ»

Η “chOrPUS orchestra” στην πρώτη της εμφάνηση με το έργο «ΦΡΑΧΤΕΣ». Όρια, φράχτες τοίχοι και τείχη, προσωπικά και κοινωνικά, από τα έσω του εαυτού μας έως την έννοια των συνόρων. Η αίσθηση εγκλεισμού που μπορεί να γεννήθει από μια μικρή αντίθετη προς εμάς...