Οι συντελεστές της παράστασης “Μνήμες Περίστροφα” στο Bloody Mary