Το Μικρό Ψάρι σε Μεγάλη Λίμνη, με το Πάνο Τσαλιγόπουλο και τον Άγγελο Θεοφίλου, φιλοξενούν το Μιχάλη Ζαχαρία, την Κέλλυ Καραμάνη και τον Τόλη Παπαδημητρίου από την παράσταση “ΣΕΞ, ΨΕΜΑΤΑ + ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ”