Συνέντευξη των συντελεστών της παράστασης “Mein Komplex” @ M-word Web Radio