Συνέντευξη των συντελεστών της παράστασης «Mein Komplex» @ M-word Web Radio